Zirkonyum Hangi Dişlere Yapılır?

Diş kaplama uygulamalarından birisi olan zirkonyum diş kaplama diğer diş kaplamalarının uygulandığı durumlarda yapılabilir. Bazen tek diş için bazen diş köprüsü olarak uygulanan zirkonyum diş kaplama ile ilgili endikasyonları aşağıda tek tek anlatacağım.

Zirkonyum Hangi Durumlarda Yapılır?

Dişlerde; kırık, çürük, kanal tedavili, eğri bazen de eksik dişlerin olması kaplama ihtiyacını doğurur.

Tek tek dişlerin üzerine uygulanabildiği gibi diş köprüsü olarak da yapılabilen zirkonyumlar uzun ömürlü ve estetik diş kaplamalardır. Kaplamanın malzemesinin zirkonyum olması onun iyi bir kaplama olduğunu göstermez. Diş kesimi, ölçü, laboratuvar malzemeleri ve işçiliği ile iyi uygulama sonrasında sağlıklı kaplama kullanılabilir. Dikkat edilmesi ve bilinmesi gerekenlere göz atabilirsiniz. 

Zirkonyum diş kaplama ve porselen diş farkı
Zirkonyum diş kaplama ve porselen diş farkı

Zirkonyum Köprü

Diş eksikliği olduğunda boşluğun kapatılması için diş köprüsü uygulanır. Bir diş eksik ise ön ve arkadaki diş kesilerek aradaki boşluk kapatılır. Dişin kesilmesi istenmiyor ise eksik diş bölgesine implant diş tedavisi yapılabilmektedir. Ancak implant yapım kriterlerinin tam olarak karşılanması beklenir. Aksi durumda implant tedavisinde başarısızlık olacaktır. Kliniğimizde uzun ömürlü ve çiğneme fonksiyonunu sağlayan estetik diş tedavileri yapmak temel hedefimizdir. Sizin için hangi tedavinin uygun olacağını yapacağımız klinik muayene ile belirleyebiliriz. Diş röntgeni ve diş, diş eti çevre dokular uzun ömürlü diş tedavileri için bize ip uçları vermektedir. Kas etkinliği, diş sıkma,gülüş estetiği gibi pek çok önemli faktör yapılacak diş tedavi planının belirlenmesinde etki eder.

Zirkonyum Tek Diş

Kaplamalar diş köprüsü olarak uygulanabildikleri gibi tek diş üzerine de yapılabilmektedir. zirkonyum kaplama veya jacket kuron olarak da isimlendirilebilmektedir. Tek diş kaplama ihtiyacı en çok kırık dişlerde, eğri dişlerde, kanal tedavisi olmuş dişlerde uygulanır. İster tek diş ister çoklu diş kaplaması olsun diş yapımında kullanılan kesim teknikleri, ölçü malzemeleri, kapanış ve çevre dokular ile uyumun mükemmel olması ilk şarttır. Aksi durumda sadece yapılan dişte başarısızlık olmaz. Her iki yanındaki diş ve karşı çenedeki diş de olumsuz etkilenir. Bunu yanında temporaomandübüler eklem dediğimiz çene ekleminde de ağrı, tıkırdama ve kısıtlanma olacaktır.

Zirkonyum Diş Yapımı

Diş yapımında zirkonyum uygulama tekniği porselen uygulamasından oldukça farklıdır. Diş teknisyeni metal porselenler için alt yapı metalini döküm tekniği ile oluşturur. Metalin eritilerek dökülmesi sırasında genleşme olur. Aynı biçimde metal döküm ile diş biçimini aldığında soğur iken de büzülür ve oksitlenir. Diş üzerine oturtabilmek için içerisinden aşındırma yapmak gerekir. Bu aşındırma ileride kaplama altındaki dişin çürümesi demektir.